قبلا در خصوص پیش بینی های موسسه تحقیقاتی IDC برای سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صحبت کرده و از اعتقاد آنها به سبقت اندروید از اپل در بازار تبلتو پیشتازی ویندوز فون بر iOS در بازار موبایلگفتیم. حال این شرکت در گزارشی دیگر، خبر از تحت الشعاع قرار گرفتن سیستم عامل ویندوز توسط اندروید تا ۲۰۱۶، و افزایش کوچکی در سهم iOS اپل از بازار می دهد.

 این شرکت می گوید که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در حکمفرمایی بازار تکنولوژی تغییر مهیجی اتفاق می افتد و کامپیوترهای ویندوز-اینتل (که با نام x86 شناخته می شوند) با شیب تندی حکومت خود بر بازار را از دست خواهند داد. پیش بینی ها IDC حاکی از آن است که سهم پی سی های ویندوزی از 35‪.‬9 درصد بازار در ۲۰۱۱ به 25‪.‬1 درصد بازار در ۲۰۱۶ سقوط خواهد کرد. 

 به جای آن ابزارهای قابل حملی، همچون تلفن ها و تبلت های اندرویدی و آیپد و آیفون اپل، صعود کرده و بر بازار چیره خواهند شد. طبق پیش بینی ها، سهم ابزارهای اندرویدی از 29‪.‬4 درصد در ۲۰۱۱ به بیش از 31‪.‬1 درصد در ۲۰۱۶ خواهد رسید. میزان اشتراک ابزارهای برپایه iOS اپل در این بازار، از 14‪.‬6 درصد به 17‪.‬3 درصد در ۲۰۱۶ خواهد رسید.

سقوط کامپیوترهای ویندوزی و صعود اندروید و اپل تا سال ۲۰۱۶

به گمانم به شکل جدی عصر Post-PC آغاز شده و کم کم کامپیوترهای رومیزی، سرنوشتی مانند فلاپی دیسک و کمودور پیدا می کنند. شما تا چه میزان این پیش بینی ها را قرین واقعیت می دانید؟ سرانجام کامپیوترهای رومیزی چه خواهد بود؟

منبع:نارنجی